×
Actualizare coronavirus: click aici.
__ _

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale

 1. Definitii:

Urmatoarele definitii vor fi folosite in stabilirea termenilor si conditiilor de mai jos si vor guverna contractul de transport percum si de servicii aditionale, incheiate intre dvs. si noi IRS.

 • “noi”, “noua”, “ale noastre”, “furnizor” si IRS se refera la International Romexpresss Service LTD SRL (denumita in continuareIRS) cu sediul in Otopeni, str.Ferme C nr.13, cod postal 719513, jud.Ilfov,inregistrata la registrul comertului sub nr. J23/748/2005, cod TVA RO 8250, capital social 100,000 RON, conturi bancare deschise la banca Transilvania Otopeni:

pentru RON: RO23BTRL 0500 1202 J752 92XX,

pentru EUR: RO95BTRL 0500 4202 J752 92XX

reprezentata prin Administrator dl. Biliga Gheorghe,

- “dvs.’’, ‘’ale dvs.’’, ‘’client’’ , ‘’beneficiar’’, ‘’expeditor’’ se refera la proprietarul continutului transportului.

- ‘’serviciu postal’’ se refera si include totalitatea operatiilor si serviciilor furnizate de noi in legatura cu colectarea, sortarea, transport si livrarea trimiterilor si coletelor postale interne si internationale.

- ‘’alte servicii aditionale‘’ se refera la toate serviciile oferite de noi si care nu sunt servicii de transport ale trimiterilor postale.

- ‘’trimitere postala’’ inseamna bun adresat, aflat in forma finala in care urmeaza sa fie transportat si livrat la adresa indicate de expeditor.

Prin activitatea pe care o desfasoara IRS, ofera clientilor sai atat servicii postale universale cat si servicii postale neincluse in sfera serviciului universal (cum este serviciul express- avand ca obiect trimiteri postale internationale)

 1. Introducere:

IRS aduce la cunostinta urmatoarele ‘’conditii generale privind furnizarea serviciilor postale’’, reprezentand detalii importante despre serviciile companiei IRS, pe care expeditorul trebuie sa le citeasca si care fac parte integral din acordul IRS si expeditor.

Atunci cand transportul aerian implica o destinatie sau o oprire finala in afara tarii de origine se poate aplica ‘’Conventia de la Varsovia’’care guverneaza si in majoritatea cazurilor limiteaza raspunderea transportatorilor pentru pierderea, deteriorarea sau intarzierea trimiterilor postale (pentru clarificarea acestor termeni vezi ‘’Conventia de la Varsovia’’). In completarea Conventiei vine si protocolul de la Montreal 1999, prin semnarea conventiei suplimentare; fiecare aplicandu-se dupa caz.

Serviciile internationale postale si de transport rutier pot fi supuse prevederilor Conventiei asupra contractului pentru transport international rutier de la Geneva (CMR).

IRS poate angaja subcontractor pentru ducerea la bun sfarsit a indatoririlor fata de expeditor. In cazul in care va angaja un subcontractor pentru furnizarea serviciilor postale, IRS va raspunde fata de expeditor in conditiile prezentilor ‘’termeni si conditii’’ si ale dispozitiilor legale imperative in vigoare.

Conform acestor termeni, ‘’scrioare de trasura’’ inseamna o singura scrisoare de trasura IRS sau inregistrarile la aceeasi data, adresa si nivel de servicii in registrul de preluari.

Toate trimiterile postale, colete de peste 50kg si paleti inregistrate pe aceeasi scrisoare de trasura vor fi considerate ca o singura expeditie.

 1. Scopul contractului:

Chiar daca intre client si noi a fost incheiat un astfel de contract, acesti ‘’termeni si conditii’’ se aplica contractului incheiat intre client si noi cu referire la transpostul aflat sub incidenta acestui contract.

 1. 1 Prin incheierea cu noi a oricarui tip de contract, clientul este de accord cu urmatoarele:
 • Contractual este un contract de furnizare a serviciilor postale de tip rutier daca transportul are loc pe cale rutiera;

 • Contractual este un contract de furnizare a serviciilor postale de tip aerian daca transportul are loc pe cale aeriana:

 • Contractual este un contract de prestari servicii daca se refera la servcii aditionale, altele decat cele de furnizare a serviciilor postale;

 1. 2 In momentul remiterii catre IRS a trimiterii postale, coletului sau paletului, clientrul va accepta termenii si conditiile expuse in contractual de furnizare a serviciilor postale si/sau de servicii aditionale, in numele sau cat si a altei persoane care putea avea un interes asupra trimiterii postale respective.
 2. Conditii in care IRS presteaza servicii postale clientilor sai:

3.1 IRS preia de la BENEFICIAR, ca urmare a solicitarii telefonice/scrise trimiteri postale interne si internationale ce urmeaza a fi expediate in conformitate cu programul IRS;

3.2 BENEFICIARUL poate lansa comenzi zilnice intre orele 08:45si 16:45;

3.3 Colectarea ,sortarea,transportul si livrarea trimiterilor postale sunt posibile cu personalul si mijloacele specifice obisnuite de care dispune FURNIZORUL

3.4 FURNIZORUL are obligatia sa verifice trimiterile postale puse la dispozitie , refuzandu-le pe cele ambalate necorespunzator si care prezinta riscul de a fi deteriorate.

 1. 5 Vor fi deasemenea excluse de la colectare, sortare,transport si livrare:

- trimiteri postale constand in bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune de parcurs;

- trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri; precum si trimiteri postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent;

- trimiteri postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi neindepartate;

- utilizarea de semen, iscriptii , marci, embleme, stampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un alt furnizor de servicii postale.

- trimiteri postale constand in bunuri care prin natura lor sau modul dupa cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri.

3.6 Urmatoarele categorii de trimiteri postale sunt admise la colectare, sortare, transport si livrare numai daca, pe langa conditiile generale sunt indeplinite conditiile speciale de transport ale bunurilor, astfel:

- trimiteri postale constand in bunuri pentru care sunt stabilite conditiile speciale de transport, prin dispozitii legale, administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare, si altele similare, in conditiile prevazute prin aceste dispozitii;

- trimiterile postale constand in bunuri al caror transport, incarcare, descarcare sau transbordare prezinta greutati privind manipularea fata de mijloacele sau instalatiile furnizorului de servicii postale, in conditiile tehnice si de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul in fiecare caz;

3.7 In cazul bunurilor fragile ori care necesita o manipulare speciala, BENEFICIARUL are obligatia sa ambaleze corespunzator trimiterea postala si sa faca toate mentiunile speciale cu privire la fragilitatea bunurilor, inclusiv etichetarea corespunzatoare, sugestiva si vizibila care specifica atat fragilitatea trimiterii postale cat si modul de manipulare si depozitare;

3.8 FURNIZORUL va putea colecta trimiteri postale avand ca obiect bunuri pentru care, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, sunt stabilite conditii speciale de transport si conservare, numai in masura in care detine toate avizele si autorizatiile necesare pentru transportul, manipularea si depozitatrea unor astfel de bunuri;

3.9 Bunurile perisabile si cele sensibile la temperatura pentru care nu exista reglementari speciale de transport, vor fi transportate cu conditia ca expeditorul sa acccepte ca acesta se va face pe propriul risc.

3.10 IRS nu raspunde in cazul pagubelor provocate de vicii ascunse de ambalare;

3.11 Beneficiarul raspunde de pagubele care pot fi pricinuite IRS ca urmare a expedierii, prin intermediul trimiterilor postale interne si internationale, puse la dispozitia IRS, a unor produse, materiale sau valori interzise de lege.

3.12 FURNIZORUL are obligatia sa puna la dispozitia BENEFICIARULUI orice informatie cu privire la documentatia necesara trimiterii postale interne si internationale;

3.13 La cerere, IRS va pune la dispozitia BENEFICIARULUI informatii legate de completarea si prezentarea documentelor insotitoare pentru tiparirile postale (document de transporta-AWB, sau factura proforma / comerciala, etc.) ce urmeaza a fi efectuate. In cazul in care aceste documente din culpa BENEFICIARULUI- sunt incorect completate sau sunt incomplete, IRS isi declina orice responsabilitate pentru eventualele intarzieri si va factura conform serviciului selectat pe documentul de transport;

3.14 FURNIZORUL raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care Romania este parte, iar daca nu exista asemenea acorduri, in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale;

3.15 Trimiterile postale si coletele nu trebuie sa cantareasca mai mult de 31,5kg (70lbs) sau 70 kg(150lbs) in functie de tara de destinatie sau sa depaseasca 270 centimetrii (1,08inch) in lungime, sau un total de 419 centimetrii (165inch) in lungime si circumferinta in mod cumulate;

3.16 Valoarea oricarei trimiteri postale sau a oricarui colet de peste 50kg nu poate depasi echivalentul in moneda locala a sumei de 50.000USD; in plus, valoarea oricaror bijuterii si ceasuri (cu exceptia imitatiilor de bijuterii sau ceasuri) dintr-o trimitere postala sau dintr-un colet de peste 50kg nu va depasi echivalentul in moneda locala a sumei de 500USD. Expedierea nu trebuie sa contina niciunul din articolele interzise, listate in Ghid, inclusiv articolele de valoare neobisnuita (precum opere de arta, antichitati, pietre pretioase, timbre unicat, aur , argint, bani, instrumente negociabile (precum cec-uri, obligatiuni, carnete de economii, carduri de credit preplatite, certificate de actiuni sau alte titluri de valoare), arme de foc si obiecte periculoase).

3.17 IRS practica tarife de catalog,precum si tarife preferentiale, stabilite prin contract; facturarea se face conform tarifelor convenite cu BENEFICIARUL, saptamanal, in RON, la greutatea taxabila trimiterilor respective. Pentru persoanele juridice, in cazul incheierii unui contract de servicii, plata facturilor se face in termen de zece zile de la data emiterii facturii catre BENEFICIAR. Solutionarea reclamatiilor primite de la clientii, in legatura cu serviciile postale prestate de IRS se face prin ‘’mecanismul de solutionare a reclamatiilor’’.

3.18 IRS nu ofera drept caracteristica suplimentara asigurarea bunurilor care fac obiectul trimiterii postale, la o valoare declarata de expeditor;

4. Refuzarea si suspendarea serviciilor postale si de transport

4.1 Daca IRS remarca, fara insa a aduce atingere secretului trimiterilor postale, faptul ca unele trimiteri nu indeplinesc oricare din restrictiile sau conditiile de mai sus, poate suspenda livrarea;

4.2 IRS poate suspenda daca:

- nu poate livra pentru ca destinatarul refuza sa accepte livrarea;

- daca nu reuseste sa efectueze livrarea din cauza unei adrese incomplete sau incorecte (dupa ce a utilizat toate mijloacele responsabile de a gasi adresa corecta), sau deoarece se descopera ca adresa corecta este in alta tara decat cea specificata pe expeditie sau pe Scrisoarea de Trasura. In acest caz BENEFICIARUL nu este indreptatit la vreo restituire a taxelor de transport pe care le-a platit.

4.3 Daca IRS nu reuseste sa inceapa sau sa continue predarea serviciului cu privire la o trimitere postala dintr-un motiv care nu-i este imputabil, nu se va considera ca IRS incalca contractul cu EXPEDITORUL; IRS va lua toate masurile rezonabile pentru a incepe sau a continua prestarea serviciului postal sau a serviciului de transport, dupa caz.

4.4 Exemple de evenimente care nu se pot imputa IRS, sunt intreruperea transportului aerian sau rutier datorita conditiilor de vreme nefavorabila, incendii, inundatii, razboi, ostilitati, dezordine publica, actiuni ale guvernului sau ale altor autoritati si conflicte sau sarcini de munca ce afecteaza IRS.

5. Conditiile de calitate ce stau la baza desfasurarii activitatii IRS

5.1 Conditiile de calitate ce stau la baza desfasurarii activitatii IRS si implicit cu referire la furnizarea serviciilor postale, au la baza proceduri specifice si de asigurarea calitaii, in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2008

5.2 Conditiile de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca serviciul postal pe care IRS il furnizeaza, respectiv timpii de livrare garantati, sunt stabiliti in mod expres pentru fiecare destinatie in parte, reprezentand intervale de timp prestabilite, livrarea efectuindu-se in conditii perfecte.

5.3 Pentru serviciile Express- conditiile in care este angajata raspunderea IRS pentru predarea sau intarzierea trimiterii postale- in caz de intarziere din vina IRS a prestarii servicului Express- intinderea raspunderii este conform dispozitiilor legale in vigoare. Furnizorul va plati o penalitate pentru predarea cu intarziere a trimiterii postale care nu poate depasi tariful express, penalitate echivalenta cu 0.5% din tariful servicului pentru fiecare 24 ore de intarziere.

5.4 IRS raspunde in fata BENEFICIARULUI in totalitate in numele tertilor, care in cadrul sistemului postal intra in legatura cu trimiterile postale ale BENEFICIARULUI. FURNIZORUL isi rezerva ulterior dreptul de a se prevala de conditiile contractuale existente intre acesta si terta parte. Prin hotararea luata de Departamentul de Management, IRS poate incheia contracte de prestari servicii cu subcontractori, personae juridice si/sau firzice autorizate. Intinderea, drepturile si obligatiile partilor regasindu-se in forma scrisa a contrctului dintre ei.

5.5 FURNIZORUL este obligat sa puna la dispozitia utilizatorului, in limba romana, pe pagina proprie de internet, lista actualizata a punctelor de acces si de contact operate, tipul si adresa acestora din urma, cu exceptia cutiilor postale.

5.6 FURNIZORUL raspunde pentru trimiterile postale interne si internationale in caz de furt, pierdere sau distrugere totala

- cu intreaga valoare declarata, pentru trimiterea postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

- cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata

5.7 In cazul pierderii, distrugerii sau deteriorarii partiale, FURNIZORUL raspunde pentru trimiterile postale

- cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata, inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata;

- cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul serviciului cu valoare declarata;

- pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

5.8 In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre destinatar, FURNIZORUL de servicii postale are obligatia intocmirii si punerii la dispozitiea EXPEDITORULUI a unui duplicat al dovezii de predare.

5.9 IRS este exonerata de raspundere in urmatoarele situatii:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partial a continutului trimiterii postale

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

6. Timpii de livrare, pastrare si returnare a trimiterilor postale

6.1 Timpii de livrare garantati in cazul trimiterilor postale care fac obiectul serviciului Epress se calculeaza de la depunerea trimiterii postale si vor respecta obligatoriu urmatoarele conditii:

a) in cazul trimiterilor postale interne, indicarea expresa a timpilor de livrare, care nu vor depasi 12 ore in aceeasi localitate, 24 de ore intre resedintele de judet si interjudetean, respective 36 de ore intre oricare alte doua localitati;

b) in cazul trimiterilor postale internationale colectate de pe teritoriul Romaniei:

- timpul cat trimiterea postala se afla pe teritoriul Romaniei nu poate depasi limitele prevazute la lit.a);

c) in cazul trimiterilor postale internationale colectate de pe teritoriul Romaniei si care urmeaza a fi livrate unui destinatar aflat in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European- indicarea expresa a timpilor garantati, exprimati in ore, aferenti perioadei in care trimiterea postala se afla in afara Romaniei, nu poate depasi timpul, in care aceeasi trimitere postala s-ar afla in afara teritoriului Romaniei, in cazul in care ar face obiectul serviciului postal standard prestat de furnizorii de serviciu universal.

6.2 IRS se obliga sa livreze toate trimiterile postale in strainatate intr-un interval de timp de maxim 72 de ore (pentru serviciile aeriene internationale) si maxim de 15 zile (pentru serviciile postale rutiere internationale), timpii de livrare fiind garantati in functie de adresele de preluare si de livrare ale clientilor IRS;

6.3 Zilele de sambata si duminica, sarbatori legale si zilele nebancare, intarzierile cauzate de autoritatile vamale, intarzierile datorate respectarii cerintelor locale de securitate obligatorii sau alte evenimente necontrolabile nu sunt incluse in timpul de livrare Epress declarat de noi. Traseul ales pentru efectuarea transportului si metodele de transport sunt la latitudinea companiei IRS.

6.4 Termenul de pastrare in vedera predarii catre destinatar a trimiterii postale care nu a putut fi predata la prima livare este de 5 zile lucratoare de la data avizarii destinatarului.

Avizul cuprinde: data avizarii, perioda de pastrare, denumirea furnizorului de servicii postale, date de contact si programul de lucru cu publicul ale furnizorului; exceptie fac trimiterile postale care fac obiectul serviciului Express si Livrare speciala.

6.5 FURNIZORUL are obligatia de a pastra la dispozitia utilizatorului toate trimiterile postale care nu au putut fi predate DESTINATARULUI si nici returnate EXPEDITORULUI, pentru o perioada stabilita in conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, dar care nu poate fi mai mica de 9 luni de la data depunerii trimiterii postale, respectiv de 18 luni de la data depunerii trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal prestate de catre furnizor de serviciu universal desemnat.

- dupa expirarea termenului de pastrare, trimiterile nerevendicate trec din proprietatea EXPEDITORULUI in proprietatea FURNIZORULUI;

- FURNIZORUL are dreptul de a stabili, in prealabil, tarife suplimentare pentru pastrarea trimiterii postale la dispozitia utilizatorului;

7. Obligatiile BENEFICIARULUI:

7.1 BENEFICIARUL trebuie sa scrie corect, complet si citet pe AWB detaliile de contact ale destinatarului;

7.2 BENEFICIARUL are obligatia sa informeze corect IRS privind natura si valoarea documentelor/bunurilor ce urmeaza a face obiectul serviciilor postale ale FURNIZORULUI;

7.3 BENEFICIARUL are obligatia sa asigure ambalarea si sigilarea corespunzatoare a trimiterii postale, conform legislatiei in vigoare, ambalajele trebuie sa respecte caracteristicile fizico-chimice ale produselor expediate, si nu trebuie sa permita vizualizarea continutului; (nota: secretul trimiterilor postale eset inviolabil; retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile legii.)

7.4 BENEFICIARUL trebuie sa garanteze continutul transportului. Acesta nu trebuie sa fie restrictionat prin regulamente IATA, ICAO, IMDG sau ADR si sa nu contina bunuri interzise, iar destinatarul/expeditorul nu sunt persoane fizice sau membre ale unor organizatii care nu pot efectua transporturi datorita aplicarii unor legi sau regulamente care interzic acest lucru;

7.5 Expedierea trebuie prezentata la IRS iar BENEFICIARUL sa fie considerat solvabil;

8. Dreptul de inspectie:

CLIENTUL este de acord cu faptul ca IRS sau orice Autoritate Guvernamentala, incluzand Autoritatile Vamale si de Securitate, pot oricand deschide si inspecta coletul transportat.

9. Vamuirea:

9.1 Prin acest contract BENEFICIARUL numeste pe IRS ca agent intermediar de reprezentare vamala si de trecere a expedierii prin vama;

9.2 Prin aceasta CLIENTUL certifica faptul ca toate declaratiile si informatiile furnizate in legatura cu exportul/importul transportului sunt adevarate si corecte.

10. Bunurile de valoare:

IRS recomanda ca bunurile de valoare, precum pietre pretioase, metale pretioase, bijuterii, bani, mobila neprotejata, sticlarie, portelenuri, obiecte de arta, antichitati, documente importante, inclusiv pasapoarte, titluri de valoare, actiuni sau certificate, sa nu fie trimise prin reteau de livrare a companiei IRS, deoarece sistemul implica manipulari mecanice si sortari automate, precum si multiple transbordari care pot determina pierderi si /sau distrugeri ale bunurilor. In cazul in care, la cerea clientului, se realizeaza totusi transportul acestor bunuri prin reteaua de livare IRS, aceasta se va realiza pe raspunderea clientului.

11. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor venite de la Utilizatorul de servicii postale

IRS are un mecanism simplu, transparent si accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, in special in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea totala/partiala, deteriorarea trimiterilor postale precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor. In cazul in care un client doreste sa depuna o plangere ca urmare a distrugerii , pierderii sau intrzierii unui transport trebuie respectata conventia care se aplica cu procedura urmatoare:

11.1 Reclamatia poate fi introdusa de catre expeditor, destinatar sau /si platitorul trimiterii postale;

11.2 Reclamatia - se poate depune personal, inmanadu-i-se reclamantului numarul sub care a fost inregistrata;

- se poate transmite prin fax/e-mail, comunicandu-i-se reclamantului numarul sub care a fost inregistrata prin aceeasi modalitate sau una solicitata expres de catre reclamant;

- se poate transmite prin intermediul serviciului postal cu confirmare de primire; confirmarea primirii reclamatiei de catre furnizor realizandu-se prin intermediul documentului care atesta predarea trimiterii postale, astfel confirmata, in scris, de catre acesta pe formularul utilizat in acest sens.

- se poate depune in termenul de maxim 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la IRS;

11.3 Confirmarea primirii reclamatiei se face in scris in termen de maxim 24 de ore de la primirea ei , prin semnarea confirmarii de primire, respectiv eliberarea imediata a numarului de inregistrare a reclamatiei depuse personal la punctul de acces IRS;

11.4 Clientul trebuie sa ne puna la dispozitie intrega documentatie cu privire la transport, pierdere, deteriorare sau intarziere ( dovezile relevante - ambalajul trimiterii postale, copie a facturii ori chitantei care atesta plata serviciului, copie a procesului verbal de constatare);

11.5 Termenul de solutionare al reclamatiilor nu poate fi mai mare de 3 luni, calculate de la data introducerii reclamatiei. In acest termen se includ: perioada de analiza a reclamatie si de comunicare a raspunsului la reclamatie, precum si termenul de rambursare sau compensare a prejudiciului;

11.6 Nu suntem obligati sa actionam in urma unei plangeri decat daca tarifele aferente serviciilor prestate au fost platite. Clientul nu poate sa deduca din tarifele aferente serviciilor prestate o suma care ar compensa pierderea reclamata.

11.7 In baza analizei informatiilor stranse la dosar (copie document de transport, inclusive istoria trimiterii postale, reclamatia clientului, alte documente care pot evidentia dauna (expertiza tehnica, poze), factura continutului coletului care face obiectul reclamatiei), Departamentul de Relatii cu Clientii, Departamentul de Vanzari, Departamentul Financiar si Departamentul juridic vor hotari asupra continutului rezolutiei ce va fi transmisa clientului;

- daca reclamatia este intemeiata, IRS va acorda de drept despagubirea ce i se cuvine BENEFICIARULUI, fara a fi necesara vreo solicitare expresa in acest sens din partea utilizatorului; responsabilitatea financiara (despagubirea clientului) se face conform legislatiei in vigoare; IRS va indica de la caz la caz, in mod expres, termenul in care se va efectua plata (nu mai mare de 60 zile de la data solutionarii reclamatiei, fara a depasii termenul de 3 luni de la data introducerii reclamatiei) si va solicita clientului datele bancare in vederea efectuarii platii despagubirii; despagubirea se va face in RON;

- daca reclamatia se dovedeste neintemeiata, ea este declarata nula (se respinge) si este anuntat clientul cu privire la decizie aducandu-i-se la cunostinta argumentele care au condus la aceasta decizie.

11.8 In situatia in care nu se aplica aplica Regulile Conventiilor sau alte legi nationale obligatorii, IRS va raspunde numai pentru cazul in care nu actioneaza cu atentia si priceperea cuvenita, iar raspunderea sa va fi guvernata exclusiv de acesti termeni (exceptand cazul vatamarii corporale sau decesului) si va fi limitata la daune dovedite, in echivalentul in moneda locala a sumei in cuantum de 100 USD/trimitere.

11.9 In cazul in care Regulile Conventiilor sau legilor nationale impugn alte cerinte, IRS nu va acccepta raspunderea pentru pierderi strict economice, precum costurile unor mijloace de transport alternative, pierderea de profituri, pierderea de oportunitati de afaceri sau pierderea de venit rezultat din pierderea posibilitatii de utilizare, care rezulta in urma oricarei pierderi, deteriorari sau interzieri ale unei trimiteri postale(sau a unei parti din aceasta), chiar daca a fost declarata sau nu o valoare in legatura cu expedierea relevanta conform precizarilor de la paragraful 11.10.

11.10 EXPEDITORUL poate sa obtina beneficiul unei limitari mai mari a raspunderii sale decat prevede IRS conform dispozitiilor de la paragraful 11.8 (decat cea care poate fi asigurata de Regulile Conventiilor sau de alte legi nationale obligatorii). EXPEDITORUL poate proceda astfel prin declararea unei valori mai mari in Scrisoarea de Trasura si prin plata unei taxe suplimentare. Daca EXPEDITORUL declara o valoare mai mare pentru transport si plateste taxa aplicabila, raspunderea IRS va fi limitata la daune doveditoare care nu depasesc suma declarata. Valoarea bunurilor in cauza nu poate sa depaseasca in nicio situatie limitele specificate in paragraful 3.16.

12. Legea aplicata:

Acesti termeni vor fi guvernati de legile din tara in care expedierea este prezentata la IRS in verea prestarii serviciului.

Providing Smart Logistic Solution Across The World

alertă

Pregătirea pentru cea mai aglomerată perioadă de expediere click aici.Live